Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset

 

Asbestia on käytetty laajasti rakentamisessa ennen sen kieltämistä vuonna 1994.

Asbestikartoituksen voi tehdä kuka vain, mutta taataksemme ammattimaisen ja luotettavan kartoituksen asiakkaalle suoritimme asbesti- ja purkutyökoulutuksen.

Asbestikartoitus tapahtuu tutkimalla kartoituksen kohteena olevat tilat aistinavaraisesti rakenteita rikkomatta sekä ottamalla näytteitä niistä materiaaleista, joiden voidaan epäillä sisältävän asbestia tai haitta-aineita. Asbestikartoituksesta laaditaan raportti, jonka keskeisenä sisältönä ovat löydetyt asbestipitoiset materiaalit. Kartoitusraportista ilmenee selkeästi asbestin määrä, laatu, kunto, pölyävyys sekä toimenpidesuositukset ja toimenpiteiden kiireellisyys. Lisäksi raportissa mainitaan mm. kartoituksen laajuus ja rajaukset, riskiarviot tutkimatta jääneistä materiaaleista, selvitys tutkituista materiaaleista, ohjeita ja tietoja jatkotoimista sekä raportin tulkinnasta.

  • Asbestikartoitus on pakollinen kaikissa purkutöissä, myös yksittäisissä huoneistoissa
  • Purettavien materiaalien asbestipitoisuus on aina selvitettävä
  • Asbestin käyttö muuttui luvanvaraiseksi vuonna 1988 ja sen käyttö kiellettiin kokonaan vuoden 1994 alusta
  • Asbestia on käytetty mm. laatoitusten sauma- ja kiinnityslaasteissa, liimoissa, tasoitteissa, lattiapinnoitteissa, maaleissa sekä LVI-tarvikkeissa kuten putkieristeissä.
  • Myös taloyhtiön suuremmissa korjaushankkeissa, kuten putkisto- ja julkisivusaneerauksissa asbestia voi löytyä esimerkiksi LVI- tarvikkeista, julkisivupinnoitteista, verhousmateriaaleista ja vesieristeistä.

Asbesti on terveydelle vaarallista. Se leviää pölynä keuhkoihin hengityksen mukana eikä enää poistu sieltä.

Asbestilakiuudistus tuli voimaan vuonna 2016. Laki velvoittaa tekemään kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa asbestikartoituksen ennen remonttia.

Asbestikartoituksessa selvitetään, mitkä rakennusosat sisältävät asbestia, sekä mitä toimenpiteitä kyseiset rakennusosat vaativat.